Ξάνθη
Η Περιοχή
Γεωμορφολογικά στοιχεία
Πληθυσμιακά στοιχεία
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Γεωμορφολογικά στοιχεία

 

Ο Νομός Ξάνθης (εικονα)  ανήκει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης (Α.Μ.Θ.), μαζί με τους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ροδόπης και Έβρου.
Γεωγραφικά ανήκει στην Θράκη, συνορεύει με τη Βουλγαρία προς τα βόρεια, με τους νομούς Δράμας και Καβάλας, βορειοδυτικά και νοτιοδυτικά αντίστοιχα και με το νομό Ροδόπης προς τα ανατολικά, ενώ το νότιο τμήμα του νομού βρέχεται από το Θρακικό Πέλαγος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 (Ε.Σ.Υ.Ε. --- www.statistics.gr), ο πραγματικός πληθυσμός του νομού ανέρχεται σε 101.856 κατοίκους (βλ. Πίνακα 1). Κατά τη δεκαετία 1991-2001 ο πληθυσμός του Νομού αυξήθηκε κατά 11,9 %.
Παρατηρήθηκε όμως συγκέντρωση  του πληθυσμού στην πρωτεύουσα του Νομού και μείωση του πληθυσμού των αγροτικών και ιδιαίτερα  των ορεινών περιοχών. Το 45% και πλέον του πληθυσμού ασχολείται με τη Γεωργία.
Ο νομός συνεισφέρει, σύμφωνα με τα στοιχεία του 1998, κατά 0,7% στο Ακαθαριστό Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης ιστοσελίδας της Νομαρχίας Ξάνθης, η συνολική έκταση κατανέμεται σε:


  1.    Γεωργική Γη: 485 km2
  2.    Δάση – Δασικές Εκτάσεις: 1.130 km2
  3.    Άγονες εκτάσεις: 86 km2
  4.    Εκτάσεις Οικισμών: 43,5 km2
  5.    Βιομηχανική Έκταση: 7 km2
  6.    Βοσκότοποι Πεδινής Περιοχής: 52,5 km2

 

Ο Νομός Ξάνθης συγκαταλέγεται μεταξύ των 5-6 σπουδαιότερων νομών στην Ελλάδα από δασική άποψη. Η δασοκάλυψη στον ορεινό όγκο ανέρχεται σε 616.000 στρέμματα δάσους και σε 148.000 στρέμματα μερικώς δασοσκεπή. Η θαλάσσια περιοχή και κυρίως η περιοχή του Βιστωνικού κόλπου είναι πλούσια σε αλιεύματα.
Το υπέδαφος είναι πλούσιο σε ορυκτό πλούτο (μάρμαρα, γρανίτες, γραφίτη, γεωθερμικό πεδίο).
Επίσης, ο Νομός παρουσιάζει αξιόλογα οικολογικά χαρακτηριστικά (Δέλτα Νέστου, Στενά Νέστου, Ορεινή Ροδόπη) και μεγάλη βιοποικοιλότητα χλωρίδας και πανίδας και ζωντανούς παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά μοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους, και έντονη πολιτιστική δράση,