Ξάνθη
Η Περιοχή
Φορείς Δ.Σ.Α.
Απορρίμματα

Παραγωγή απορριμμάτων

 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., η ετήσια παραγωγή απορριμμάτων στο Νομό Ξάνθης για το έτος 2001 ανήλθε σε 46.664 ton, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο 16,8% των συνολικά παραγόμενων ποσοτήτων ανά έτος σε περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου ΠΕ.Σ.Δ.Α., η παραγωγή απορριμμάτων αναμένεται να φτάσει τους 53.355 ton το 2010, τους 61.921 ton το 2020 και τους 71.862 ton το 2030.

Η ποιοτική σύσταση των παραγόμενων απορριμμάτων για το νομό της Ξάνθης παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 και στην Εικόνα 1. 
 

Πίνακας 1: Ποιοτική σύσταση των παραγόμενων απορριμμάτων στο ν. Ξάνθης 
 

Υλικό

Σύσταση %

Ζυμώσιμα <40 mm
Ζυμώσιμα >40 mm

23,7
23,7

Σύνολο ζυμώσιμων

47,4

Χαρτί – Χαρτόνι

11,2

Πλαστικά

13,4

Μέταλλα

7,6

Γυαλί

2,8

Πάνες – Σερβιέτες – Χαρτί Υγείας
Ύφασμα – Ξύλο – Λάστιχο - Δέρμα
Πέτρες – Τούβλα
Επικίνδυνα απόβλητα
Διάφορα

7
7,5
2,3
0,3
0,5

Σύνολο Λοιπών

17,6

 

 

Η ποιοτική σύσταση των παραγόμενων απορριμμάτων παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί.

 

 

Ποιοτική Σύσταση Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης 

 

Εικόνα 1: Ποιοτική Σύσταση Απορριμμάτων Ν.Ξάνθης


Στο Νομό Ξάνθης, τα παραγόμενα απορρίμματα από τους δήμους και τις κοινότητες συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.), ο οποίος αποτελεί και τον υφιστάμενο φορέα διαχείρισης απορριμμάτων του νομού, και μεταφέρονται στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) του νομού, ο οποίος βρίσκεται χωροθετημένος στο Αγρόκτημα “Πρασινάδα” του Δ. Τοπείρου.
 
Ο Χ.Υ.Τ.Α. καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου του νομού, με εξαίρεση 3 ορεινές κοινότητες, οι οποίες διαθέτουν τα απορρίμματά τους σε ημι-ελεγχόμενους, μη αδειοδοτημένους χώρους. Ο Χ.Υ.Τ.Α., ο οποίος λειτουργεί από το 1993, διαθέτει περίφραξη, μετεωρολογικό σταθμό, γεφυροπλάστιγγα, ενώ περιμετρικά του χώρου έχουν κατασκευαστεί γεωτρήσεις για την διαχρονική παρακολούθηση των τιμών ορισμένων κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Σε κάθε λεκάνη ταφής εγκαθίσταται σύστημα διαχείρισης των παραγόμενων διασταλλαγμάτων, ενώ έχει προβλεφθεί δεξαμενή αποφόρτισης των μικρότερων σε περιόδους αιχμής.

Εικόνα 2: ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης


Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Περιφέρειας, έχουν καταγραφεί συνολικά 333 χωματερές με τις περισσότερες να έχουν συγκεντρωθεί στους νομούς Έβρου και Καβάλας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του αρμόδιου φορέα διαχείρισης της ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε., όπου και μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή την μελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Για να μεταφερθείτε κάντε κλικ εδώ