Θεσμικοί φορείς

Φορέας

Επικοινωνία

Παρατηρήσεις

Νομαρχία Ξάνθης

Ιστοσελίδα: http://www.xanthi.gr/

 

Δήμος Ξάνθης

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr/news2008.php

Τηλεφωνικό Κέντρο: 25413-50801

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ιστοσελίδα: http://www.remth.gr/

τηλ.: 25310 – 81841-2

fax: 25310 - 22483

 

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης (Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης)

Ιστοσελίδα: http://www.tedk-xanthis.gr/

Τηλ.: 25410-27470

Fax: 25410-29466

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.

Τηλ.: 25410-96646

 

 

Φορείς σχετικοί με διαχείριση στερεών αποβλήτων

 

Φορέας

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων νομού Ξάνθης (Σ.Δ.Α.Ν.Ξ.)

Τηλ.: 25410-77526 & 64634

Τμήμα Καθαριότητας Δήμου  Ξάνθης

Τηλ.: 25410-22786 & 63738,

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr/

Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.)

Ιστοσελίδα: http://www.diaamath.gr/

τηλ.: 25310 – 81690, 81400

fax: 25310 - 81694

Άλλοι φορείς – Περιβάλλον/ Στερεά Απόβλητα

 

 

Φορέας

Επικοινωνία

Παρατηρήσεις

Εργαστήριο Οργάνωσης και Προγραμματισμού Δ.Π.Θ.

Ιστοσελίδα: http://utopia.duth.gr/~dpanag

 

Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Δ.Π.Θ.

Ιστοσελίδα:
    

http://www.env.duth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid= 

 

http://www.env.duth.gr/etkdsa/

 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ.

Ιστοσελίδα: www.env.duth.gr

 

Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Τοπική Επιτροπή Ξάνθης

Ιστοσελίδα: 
http://ixanthi.xan.gr/ee/stoxoi.htm

 

SCRAP THRAKIS

Ανακύκλωση σιδήρων – μετάλλων, απορρύπανση και διάλυση παλαιών οχημάτων.

Αφοί Μουμτζάκη

Ιστοσελίδα:
http://www.moumtzaki.gr/

Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων, διάλυση αυτοκινήτων, εμπορία κάδων απορριμμάτων, ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και μπαταριών

Χαρτοποιία Θράκης

Τηλ.: 25410-94002

Ανακύκλωση χαρτιού

Σύλλογος Σκακιστών Ξάνθης

Ιστοσελίδα: http://skaki.xan.duth.gr/

Ο Σύλλογος τον Σεπτέμβριο του 2002 αγόρασε κάδους για ανακύκλωση χαρτιού οι οποίοι βρίσκονται στο κολυμβητήριο Ξάνθης. Για τη μεταφορά του χαρτιού ο Δήμος Ξάνθης διαθέτει φορτηγό και εργάτες.